Prosjekter

Vi jobber for kontinuitet og vedvarende utvikling med full styrke i samtlige prosjekter.

Pågående prosjekter

Ruseløkka Skole
Levre Skole
Gartnerkvartalet
Vestli skole
Freserveien
Tunnel Smestad-Sogn
Oset Rentvannsbassenger
Ekeberg- og Svartdalstunnelene
Politiets nasjonale beredskapssenter
Ensjø torg
Ullevålskrysset
GSV Nydalen-Storo
Hvamsvingen
Røakollen
Operaallmenningen
Grefsenveien Øvre

NYE RUSELØKKA SKOLE

Den nye skolen blir på 10.300 kvadratmeter fordelt på syv etasjer for 690 elever fra første til tiende trinn. På grunn av tomtens størrelse må det bygges høyt for å beholde mest mulig av skolegården. Alf Johansen AS er transportør for Veidekke på dette prosjektet.

INFORMASJON

RUSELØKKA SKOLE

Ruseløkka skal ha en landsomfattende danse- og ballettlinje i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett. Dessuten skal det legges til rette for sambruk med nærmiljøet etter skoletid.

Byggestart er planlagt til årsskifte.

Elever og foreldre på Ruseløkka har virkelig noe å glede seg til. Den nye skolen har høye kvalitetskrav knyttet til inneklima, lys og nok plass til alle.

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: Eivind Eriksen

Det er lagt opp til høye miljøambisjoner med et nesten nullenergibygg. Det skal bli solceller på deler av taket og i fasadene, i tillegg til utslippsfri byggeplass.

E-POST

eivind@alfj.no

TELEFON

+47 958 92 001

NY BARNESKOLE PÅ GJETTUM

Nye Levre skole får rom til 840 elever, og bygges for fire parallelle klasser per trinn, og er forberedt for fremtidige utvidelser for å imøtekomme vekst i kommunen. Arkitekturen skal tilpasses landskapet og bebyggelsen rundt. Overlevering til Bærum kommune blir i mai 2020. Veidekke skal deretter drifte og vedlikeholde skolen i fem år.

INFORMASJON

BÆRUM KOMMUNE

Bærum er en kommune i Akershus fylke i Norge, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall.

SANDVIKA

Byen for fremtiden og i betydelig forandring som legger til rette for klimanøytral utbygging.

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: Tor Hellek Tollehaugen

Dette prosjektet vil vedvare ut 2021 hvor det er planlagt oppføring av skolen.

E-POST

tor.hellek@alfj.no

TELEFON

+47 958 92 007

NYTT FORRETNINGSBYGG I KVÆRNERBYEN

Alf Johansen AS graver ut og transporterer massene i Freserveien 1 i Kværnerbyen. Veidekke er hovedentreprenør på denne jobben for OBOS. Bygget vil bestå av tre sammenhengende bygg, slik at det kan bli en trinnvis utbygging, og plasseringen vil gi en veldig god profilering mot hovedveinettet mot Oslo sentrum.

INFORMASJON

KVÆRNERBYEN

Kværnerbyen er et nytt boligområde – en by i byen. På få år har dette stedet blitt forvandlet til et levende nabolag med arbeidsplasser, butikker, barnehager og et rikt kulturliv.

OSLO K

Kun 5 minutter fra Oslo S skal kontorbygget Oslo K reises, med alt dagens bedrifter trenger for å få jobben gjort. De nye kontorlokalene blir spekket med smarte og fleksible løsninger som gjør arbeidsdagen mer effektiv og privatlivet litt enklere.

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: Tor Hellek Tollehaugen

Oslo K vil bære preg av fleksibilitet og mange valgmuligheter. Eiendommen vil bestå av tre sammenbygde bygninger.

E-POST

tor.hellek@alfj.no

TELEFON

+47 958 92 007

TUNNEL SMESTAD-SOGN

Veidekke Entreprenør AS har signert kontrakt med Statnett til en total verdi av 370 millioner kroner eks. mva. for tunnel-, grunn og betongarbeidene i forbindelse med ny kabeltunnel på 4,5 kilometer mellom Smestad og Sogn i Oslo. De har engasjert Alf Johansen AS for transport av løsmasser ut av området via lokalveier til Ring 3. Prosjektet er et ledd av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre strømforsyning og møte befolkningsvekst i Oslo og Akershus.

INFORMASJON

STATNETT

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet. De er systemansvarlig i det norske kraftsystemet som innebærer drift om lag 11 000 km med
høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet.

VEIDEKKE

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus.

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: Stian Johansen

Veidekke Entreprenør bygger denne kabeltunnelen for Statnett. Alf Johansen AS er prosjektmedarbeider og vi startet samarbeidet med Veidekke høsten 2017.

E-POST

stian@alfj.no

TELEFON

+47 909 30 300

Seljord

Brøløsvegen 59
3840 Seljord

Roar Johansen
Mobil: 916 82 000
E-post: roar@alfj.no

Oslo

Trondheimsveien 650
0964 OSLO

Tor Hellek Tollehaugen
Mobil: 958 92 007
E-post: tor.hellek@alfj.no