Prosjekter

Vi jobber for kontinuitet og vedvarende utvikling med full styrke i samtlige prosjekter.

Pågående prosjekter

Levre Skole i Gjettum
Tunnel Sogn-Smestad
Oset Rentvannsbassenger
Rehabilitering av Ekeberg- og Svartdalstunnelene
Politiets nasjonale beredskapssenter
Ensjø torg

NY BARNESKOLE PÅ GJETTUM

Nye Levre skole får rom til 840 elever, og bygges for fire parallelle klasser per trinn, og er forberedt for fremtidige utvidelser for å imøtekomme vekst i kommunen. Arkitekturen skal tilpasses landskapet og bebyggelsen rundt. Overlevering til Bærum kommune blir i mai 2020. Veidekke skal deretter drifte og vedlikeholde skolen i fem år.

INFORMASJON

BÆRUM KOMMUNE

Bærum er en kommune i Akershus fylke i Norge, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall.

SANDVIKA

Byen for fremtiden og i betydelig forandring som legger til rette for klimanøytral utbygging.

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: Tor Hellek Tollehaugen

Dette prosjektet vil vedvare ut 2021 hvor det er planlagt oppføring av skolen.

E-POST

tor.hellek@alfj.no

TELEFON

+47 958 92 007

TUNNEL SOGN-SMESTAD

Veidekke Entreprenør AS har signert kontrakt med Statnett til en total verdi av 370 millioner kroner eks. mva. for tunnel-, grunn og betongarbeidene i forbindelse med ny kabeltunnel på 4,5 kilometer mellom Smestad og Sogn i Oslo. De har engasjert Alf Johansen AS for transport av løsmasser ut av området via lokalveier til Ring 3. Prosjektet er et ledd av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre strømforsyning og møte befolkningsvekst i Oslo og Akershus.

INFORMASJON

STATNETT

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet. De er systemansvarlig i det norske kraftsystemet som innebærer drift om lag 11 000 km med
høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet.

VEIDEKKE

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus.

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: Stian Johansen

Veidekke Entreprenør bygger denne kabeltunnelen for Statnett. Alf Johansen AS er prosjektmedarbeider og vi startet samarbeidet med Veidekke høsten 2017.

E-POST

stian@alfj.no

TELEFON

+47 909 30 300

Seljord

Brøløsvegen 59
3840 Seljord

Roar Johansen
Mobil: 916 82 000
E-post: roar@alfj.no

Oslo

Oksenøyveien 20A
1364 FORNEBU

Tor Hellek Tollehaugen
Mobil: 958 92 007
E-post: tor.hellek@alfj.no