E-post

firmapost@alfj.no

Telefon

(+47) 35 06 49 00

Avd. Seljord

Brøløsvegen 59
3840 Seljord

Avd. Oslo

Trondheimsveien 650 0964 OSLO

Alf Johansen AS har hovedkontor i Seljord og ble etablert i 1976.  Avdelingen i Oslo ble etablert i 1990 og Trondheim i 2019.

Vi er pr i dag ca 90 ansatte, der brorparten tilhører avdelingen i Oslo.

Vi har gravemaskiner og hjullastere for opplasting av masser når våre kunder ønsker dette. Vi har pr i dag 52 egne tippbiler og leier inn ca 30-60 ekstra biler til en hver tid.

Vi utfører grunnarbeid som utlasting, massehåndtering og graving/planering. I hovedsak massetransport og massehåndtering i Stor-Oslo. Håndtering av forurensede masser til godkjent deponi. Overtakelse av sprengstein og levering av pukk.

Sprengstein fra tunnel

Transport og deponering av tunnelstein og lasting i mellomlager.

Løsmasser fra byggeplass

Rene og forurensede masser fra store og små næringstomer til godkjent deponi.

Pukk og tilslagsvarer

Pukk og stein til byggeplasser. Transport av tilslag til asfalt og betongproduksjon.

Prosjekter

45 års erfaring med tunnellasting, massetransport, graving og mobilknusing. Tilstede i Oslo-området siden 1990.

Kontaktinformasjon

Telefon

(+47) 35 06 49 00

Seljord

Brøløsvegen 59
3840 Seljord

Oslo

Trondheimsveien 650
0964 OSLO