E-post

firmapost@alfj.no

Telefon

(+47) 35 06 49 00

Avd. Seljord

Brøløsvegen 59
3840 Seljord

Avd. Oslo

Trondheimsveien 650 0964 OSLO

Kontakt

Adresser

Seljord: Brøløsvegen 59, 3840 Seljord

Oslo: Trondheimsveien 650, 0964 Oslo

Telefon

Avd Seljord
(+47) 35 06 49 00

Avd Oslo
(+47) 958 92 200

Kontaktskjema

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette betyr at virksomheter må skaffe seg oversikt over hvilken risiko de har for å bryte menneskerettigheter eller påvirke disse negativt, sørge for å sette i verk nødvendige tiltak og å informere om disse tiltakene og hvordan de virker.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester.

Innsynsforespørsler og varsling kan rettes via kontaktskjema på denne siden.

Rapport Åpenhetsloven 2023

Retningslinjer Åpenhetsloven