E-post

firmapost@alfj.no

Telefon

(+47) 35 06 49 00

Avd. Seljord

Brøløsvegen 59
3840 Seljord

Avd. Oslo

Trondheimsveien 650 0964 OSLO

Prosjekter

Vi jobber for kontinuitet og vedvarende utvikling med full styrke i samtlige prosjekter.

Pågående prosjekter

E16 Bjørum – Skaret
UDK01 Skogertunnelen
Radiumhospitalet
Alnabru ALB 05
Ruseløkka Skole
Levre Skole
Freserveien
Tunnel Smestad-Sogn
Oset Rentvannsbassenger
Ekeberg- og Svartdalstunnelene
Politiets nasjonale beredskapssenter
Ensjø torg
Ullevålskrysset
GSV Nydalen-Storo
Hvamsvingen
Røakollen
Operaallmenningen
Grefsenveien Øvre

E16 Bjørum – skaret

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t.

INFORMASJON

E16 BJØRUM – SKARET

Strekningen på 3,5 km opp mot Sollihøgda har maks tillatt stigning, som er 5 prosent. Veien i dagen er preget av store bergskjæringer og det er omfattende sprengningsarbeider og masseflytting i prosjektet. Prosjektet ligger i nær tilknytning til fredet vassdrag, naturreservat og markagrensen.

Byggherre er Statens vegvesen Region øst og veien skal stå ferdig i 2025.

Kilde: Skanska

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: tor hellek tollehaugen

Skanska er hovedentreprenør på dette prosjektet og har signert kontrakt med
Alf Johansen AS som UE. Vi skal stå for massetransporten i prosjektet. Totalt er det beregnet at 3 000 000 fm3 løsmasser skal forflyttes.

E-POST

tor.hellek@alfj.no

TELEFON

+47 958 92 007

UDK01 Skogertunnelen

Den nye Skogertunnelen er en ny dobbeltsporet jernbanetunnel på Vestfoldbanen som går fra Drammen til Kobbervikdalen.

INFORMASJON

UDK01 SKOGERTUNNELEN

Tunnelen drives fra to tverrslag samt fra Gulliksrud i sør. De to tverrslagstunnelene, ved Austadveien og ved Danserud, vil fungere som evakueringstunneler i driftsfasen. I tilknytning til tverrslagene etableres det parallelle evakueringstunneler på deler av strekningen. I tillegg etableres to rene evakueringstunneler, én til eksisterende rømningstunnel fra Strømsåstunnelen og én ut i dagen ved Gunnerud slik at det blir rømningsmulighet for hver 1000 m. Evakueringstunnelene er på 25 m2, mens tverrslagene har et større tverrsnitt (60 m2) da de vil være adkomsttunneler for driving av jernbanetunnelen. Kilde: Bane NOR

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: Stian Johansen

Veidekke er hovedentreprenør for Bane NOR på dette prosjektet.
Alf Johansen AS er UE og har lasting i mellomlager og utkjøring av tunnelstein på 50% av jobben.

E-POST

stian@alfj.no

TELEFON

+47 909 30 300

Radiumhospitalet

Det skal bygges nytt klinikk- og protonbygg på samme tomt som Radiumhospitalet står i dag. Arbeidene foregår derfor i umiddelbar nærhet til eksisterende sykehus.

INFORMASJON

RADIUMHOSPITALET – NYTT PROTONBYGG

På det nye Radiumhospitalet skal det etableres et nytt behandlingstilbud, protonterapi. Nå har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet godkjent planene. De vurderer at planene er i tråd med strålevernregelverket og bygging av landets første senter for behandling av kreft med protonstråling kan starte. Den nye formen for strålebehandling er mer skånsom enn tradisjonell strålebehandling, og vil redusere faren for langtidsbivirkninger og senskader. Protonbehandling skal bidra til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. Behandlingen er blant annet svært godt egnet for barn og unge. Kilde: Helse Sør-Øst

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: TOR HELLEK TOLLEHAUGEN

HAB Construction AS er hovedentreprenør og Alf Johansen AS er UE og har ut- og innkjøring av alle masser i prosjektet. Totalt skal det lastes ut 126 000 fm3 med løsmasser.

E-POST

tor.hellek@alfj.no

TELEFON

+47 958 92 007

NYE RUSELØKKA SKOLE

Den nye skolen blir på 10.300 kvadratmeter fordelt på syv etasjer for 690 elever fra første til tiende trinn. På grunn av tomtens størrelse må det bygges høyt for å beholde mest mulig av skolegården. Alf Johansen AS er transportør for Veidekke på dette prosjektet.

INFORMASJON

RUSELØKKA SKOLE

Ruseløkka skal ha en landsomfattende danse- og ballettlinje i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett. Dessuten skal det legges til rette for sambruk med nærmiljøet etter skoletid. Byggestart er planlagt til årsskifte. Elever og foreldre på Ruseløkka har virkelig noe å glede seg til. Den nye skolen har høye kvalitetskrav knyttet til inneklima, lys og nok plass til alle.

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: Eivind Eriksen

Det er lagt opp til høye miljøambisjoner med et nesten nullenergibygg. Det skal bli solceller på deler av taket og i fasadene, i tillegg til utslippsfri byggeplass.

E-POST

eivind@alfj.no

TELEFON

+47 958 92 001

NY BARNESKOLE PÅ GJETTUM

Nye Levre skole får rom til 840 elever, og bygges for fire parallelle klasser per trinn, og er forberedt for fremtidige utvidelser for å imøtekomme vekst i kommunen. Arkitekturen skal tilpasses landskapet og bebyggelsen rundt. Overlevering til Bærum kommune blir i mai 2020. Veidekke skal deretter drifte og vedlikeholde skolen i fem år.

INFORMASJON

BÆRUM KOMMUNE

Bærum er en kommune i Akershus fylke i Norge, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall.

SANDVIKA

Byen for fremtiden og i betydelig forandring som legger til rette for klimanøytral utbygging.

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: Tor Hellek Tollehaugen

Dette prosjektet vil vedvare ut 2021 hvor det er planlagt oppføring av skolen.

E-POST

tor.hellek@alfj.no

TELEFON

+47 958 92 007

NYTT FORRETNINGSBYGG I KVÆRNERBYEN

Alf Johansen AS graver ut og transporterer massene i Freserveien 1 i Kværnerbyen. Veidekke er hovedentreprenør på denne jobben for OBOS. Bygget vil bestå av tre sammenhengende bygg, slik at det kan bli en trinnvis utbygging, og plasseringen vil gi en veldig god profilering mot hovedveinettet mot Oslo sentrum.

INFORMASJON

KVÆRNERBYEN

Kværnerbyen er et nytt boligområde – en by i byen. På få år har dette stedet blitt forvandlet til et levende nabolag med arbeidsplasser, butikker, barnehager og et rikt kulturliv.

OSLO K

Kun 5 minutter fra Oslo S skal kontorbygget Oslo K reises, med alt dagens bedrifter trenger for å få jobben gjort. De nye kontorlokalene blir spekket med smarte og fleksible løsninger som gjør arbeidsdagen mer effektiv og privatlivet litt enklere.

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: Tor Hellek Tollehaugen

Oslo K vil bære preg av fleksibilitet og mange valgmuligheter. Eiendommen vil bestå av tre sammenbygde bygninger.

E-POST

tor.hellek@alfj.no

TELEFON

+47 958 92 007

TUNNEL SMESTAD-SOGN

Veidekke Entreprenør AS har signert kontrakt med Statnett til en total verdi av 370 millioner kroner eks. mva. for tunnel-, grunn og betongarbeidene i forbindelse med ny kabeltunnel på 4,5 kilometer mellom Smestad og Sogn i Oslo. De har engasjert Alf Johansen AS for transport av løsmasser ut av området via lokalveier til Ring 3. Prosjektet er et ledd av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre strømforsyning og møte befolkningsvekst i Oslo og Akershus.

INFORMASJON

STATNETT

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet. De er systemansvarlig i det norske kraftsystemet som innebærer drift om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet.

VEIDEKKE

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus.

PROSJEKT

Prosjektansvarlig: Stian Johansen

Veidekke Entreprenør bygger denne kabeltunnelen for Statnett. Alf Johansen AS er prosjektmedarbeider og vi startet samarbeidet med Veidekke høsten 2017.

E-POST

stian@alfj.no

TELEFON

+47 909 30 300

Seljord

Brøløsvegen 59
3840 Seljord

Roar Johansen
Mobil: 916 82 000
E-post: roar@alfj.no

Oslo

Trondheimsveien 650
0964 OSLO

Tor Hellek Tollehaugen
Mobil: 958 92 007
E-post: tor.hellek@alfj.no